Estàs a: Activitats 6è Curs

Ens inventam una nova espècie.

Sabeu què és un “unipingüí“? Un “trendifarus“? O un “dapanairohá“? Tampoc! I un “unicabasolé“? Avui ha estat la nostra darrera classe de llengua catalana i ho hem fet amb una activitat molt divertida. Hem hagut d’inventar un animal en perill d’extinció amb les següents característiques:

 • Nom de l’animal.
 • Descripció física.
 • Quin renou fa? 
 • Diferència entre el mascle i la famella.
 • Hàbitat.
 • Per què està en perill d’extincio?
 • Què podem fer per salvar-lo.
 • Dibuix o demostració de com és aquest animal.

Si voleu saber com són aquests animals, no vos perdeu el vídeo i les fotos que teniu aquí. 

Una nova espècie

Avui vos propòs una activitat divertida i a la vegada enriquidora, en la que treballarem la descripció. Com sabeu, per culpa de l’escalfament global, algunes espècies del món estan desapareixent, una gran llàstima. Sabem que si desapareixen, també apareixeran al cap de molts anys nous éssers, animals que poblaran el nostre planeta. Però com serien aquests éssers? On viurien? Estarien també en perill d’extinció?

En aquesta activitat, en grup, vos propòs la creació d’un nou animal, en perill d’extinció que viu o que viuria al nostre planeta. Si voleu poder seguir el següent guió:

 • Nom de l’animal.
 • Descripció física.
 • Quin renou fa? 
 • Diferència entre el mascle i la famella.
 • Hàbitat.
 • Per què està en perill d’extincio?
 • Què podem fer per salvar-lo.
 • Dibuix o demostració de com és aquest animal.

En acabar aquesta descripció, la presentarem a la resta de la classe. Per fer-la podreu emprar les imatges que heu fet, mímica, etc. Endavant, estic ben segur que fareu una tasca magnífica!

Estadística: Mitjana, moda i mediana.

L’ ESTADÍSTICA treballa amb gran quantitat de dades i intenta resumir-les d’una manera representativa. Les principals maneres representatives i que estudiarem aquests dies són:

 • La Mitjana aritmètica.
 • La Moda.
 • La Mediana.
                                                                                                                                      LA MITJANA ARITMÈTICA.

La mitjana aritmètica de vàries quantitats és la suma de totes les quantitats dividida entre el nombre d’elles. També es diu promig. 

Imaginau que 5 amics compten els videojocs que té cadascun. Són, 10, 15, 5, 17 i 8. La mitjana aritmètica d’aquestes quantitats és: (10 + 15 + 5 + 17 + 8) dividit entre 5 = 11. El significat del resultat és clar: 11 és el que li tocaria a cada un dels cinc si juntassin tots els videojocs i els repartissim per igual entre tots.

ACTIVITATS PER PRACTICAR AQUEST CONCEPTE:

Activitat 1        Activitat 2        Activitat 3        Activitat 4


LA MODA.

La moda és el valor que major freqüència absoluta té en un estudi estadístic, o sigui el que es repeteix més.

Imaginau que en una enquesta a 54 persones, la pregunta va ser: Quin és el teu animal preferit?. Les respostes varen ser les següents:

Moix – 14, Tortuga – 4, Peix – 7, Ca – 21, Ocell – 8

Si miram el resultat, veurem que el “ca”, és la moda, ja que és el valor que més es repeteix.

ACTIVITATS PER PRACTICAR AQUEST CONCEPTE:

Activitat 1        Activitat 2


LA MEDIANA O VALOR CENTRAL

S’anomena MEDIANA d’un conjunt de dades numèriques al que ocupa el valor central.

Si hi ha un nombre imparell de dades, la mediana és el valor del mig. Si hi ha un nombre parell de dades, la mediana és el promig o mitjana aritmètica dels valors centrals.

ACTIVITATS PER PRACTICAR AQUEST CONCEPTE:

Activitat 1        Activitat 2

No deixeu de posar un comentari amb la vostra activitat preferida, per exemple: CONCEPTE MITJANA ARITMÈTICA O PROMIG, la meva activitat preferida ha estat la…

Endavant! Ja queda ben poquet!!!

Tercera i darrera sessió de fona.

Avui hem seguit amb l’activitat és el “tir de fona“. La fona, és una eina que consisteix en una corda o pell que permet projectar objectes a llarga distància. El terme foner vol dir: “qui tira o utilitza la fona”; s’utilitza sovint per referir-se als guerrers que lluitaven amb la fona en temps passats a les nostres Illes.

Aquesta és la tercera i darrera sessióDe dos en dos, hem anat tirant. Ha estat una activitat molt divertida.  Moltes gràcies Joan! Esperam que vos agradin les fotos.

Com mesurar angles.

Hola! Aquests dies repassarem com mesurar angles i ho farem de dues maneres: manual i digital. Per fer una repassada vos propòs aquest vídeo que estic segur vos refrescarà una mica con mesurar els angles.

A l’activitat de pràctica ho haurem de fer digitalment i a la vegada en paper… Tot això s’explicarà a classe. Endavant!

Segona sessió de tir de fona.

Avui hem seguit amb l’activitat és el “tir de fona“. La fona, és una eina que consisteix en una corda o pell que permet projectar objectes a llarga distància. El terme foner vol dir: “qui tira o utilitza la fona”; s’utilitza sovint per referir-se als guerrers que lluitaven amb la fona en temps passats a les nostres Illes.

Aquesta segona sessió ha estat pràctica, ens han explicat com agafar bé la fona per fer un bon tir i després de dos en dos, hem anat tirant. Ha estat una activitat molt divertida que continuarem dilluns que ve com a darrera sessió.  Moltes gràcies Joan! Esperam que vos agradin les fotos.

Neologismes i estrangerismes.

Avui aprendrem els conceptes de neologismes i estrangerismes. Per entendre millor aquests conceptes, aquí teniu unes activitats que vos ajudaran a entendre-ho millor. A més hauràs de copiar els dos quadres al teu quadern juntament amb les respostes de les activitats. Endavant! 

Però primer un poc de teoria (fes clic damunt les fotos per veure-les a qualitat).

Activitat 1

Activitat 2

El sistema sexagesimal.

Hola! Començam aquest nou tema de matemàtiques., el sistema sexagesimal. Per entendre millor aquest concepte i practicar vos deix unes activitats que estic segur vos ajudaran molt. Endavant cracks! 

Activitat 1         Activitat 2         Activitat 3        Activitat 4         Activitat 5

Expresión escrita: Crucero Costa Diadema.

¡Hola! Como sabéis, mañana vamos a visitar el barco “Costa Diadema“. Para saber más información os propongo la búsqueda de información sobre este barco y crear, en parejas, una expresión escrita (redacción).

Deberéis leer primero la información, recopilarla, contrastarla con las webs que se os proporcionan y anotarla en sucio, y una vez recopilada, hacer la redacción. Recordad que podéis hacer esquemas en sucio, etc. 

La redacción tendrá una extensión de 100 palabras y, siempre que dé tiempo, se presentará en clase delante de los compañeros.

Enlace 1                    Enlace 2