L’aparell digestiu

img_226716Hola! Començam el nou tema de naturals: L’aparell digestiu.  Per aquest tema anem a començar una altra investigació!

Sabeu què és la nutrició? Penseu que és el mateix nutrició que alimentació? Quins aparells intervenen en aquesta funció?

Per saber tot això i més haureu de fer de científics i….. A INVESTIGAR!!!

Per tal de poder respondre totes aquestes preguntes i fer un bon estudi sobre la funció de nutrició en els humans, farem un SCRAPBOOK, individualment, això sí, podreu compartir la informació en tot el grup.

Us ajudareu en l’elaboració dels textos d’una llibreta. Fareu un scrapbook el millor possible.

Haureu d’investigar sobre La funció de nutrició i seguint el següent ÍNDEX:

  1. Què sé de la digestió? Idees prèvies.
  2. Què és la nutrició?
  3. Funció que realitza.
  4. Òrgans que el formen.
  5. Funció que realitza cada òrgan
  6. Procés digestiu.
  7. Mapa conceptual.

També cercareu imatges i dibuixos que vos ajudaran a completar el treball.

Trobareu la informació necessaria als següents enllaços, llibres de consulta i vídeos.
Enllaç 1      Enllaç 2      Enllaç 3      Enllaç 4      Enllaç 5
Enllaç 6      Enllaç 7      Enllaç 8       Enllaç 9      Enllaç 10
Enllaç 11       Enllaç 12      Enllaç 13    Enllaç 14
 
L’avaluació d’aquest tema constarà del treball presentat i un qüestionari  sobre el que haureu treballat.
Començam!!! Endavant cracks!!!